חיפוש

הרב יובל שרלו 13.09.20

שאלה

שלום הרב!
אני כבר כמה שנים עם הוצאת זרע לבטלה עם עליות ומורדות אבל בזמן האחרון אני ממש מדרדר. אני כבר לא מצליח לעמוד בניסיונות. תאמת שאני התייאשתי מהאפשרות שאפשר בכלל להפסיק עם החטא. אני חושב שזה גם גורם לי לאבד את האמונה. לא משנה כמה הסברים רציונלים אומרים לי על האמונה משהו בפנים לא מצליח להאמין בלב שלם ואני חושב שזה נגרם מהחטא. חוץ מזה אני נכנס לדיכאון קטן(יכול להיות שזה גם קשור לסגור, קורונה וכו') וגם זה אני מרגיש כתוצאה מהחטא. קראתי המון תשובות בנושא אבל שום דבר כבר לא משפיע עליי. ממש כאילו יש לי עורלת לב שום דבר שאני קורא לא משפיע עליי(חוץ מכמובן דברי כפירה ואפיקורסות שזה לא נותן לי מנוחה לחשוב וללמוד כמו שצריך). אני ממש אשמח לעזרה וייעוץ.
תודה מראש.

תשובה

"

שלום וברכה

 

אני מבקש לחזק ולהעצים אותנו בדרך בה אתה מתמודד.

כיוון שניסית כבר דרכים רבות, אשמח להציע בפניך את דברי הרב קוק זצ"ל, על דברים שאין אנו מצליחים לתקן לעת עתה:

 

 

אורות התשובה / פרק יג - ארחות תשובה רוחניות ומעשיות / ט

 

 אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו, מפני דברים שבין אדם לחבירו, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו, ומתוך איזו רפיונות איננו יכול לתקן את הענינים שבינו לבין חבריו, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. ואין ספק, שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות יזכהו השי"ת לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהם מניעות גדולות שא"א לו לנצחן.

 

 

 

אורות התשובה / פרק יד - נתיבות תשובה פרטיות / ד

 

ד מה שמוטבעים לפעמים במניעות גדולות, בין בענינים שבין אדם למקום, בין בענינים שבין אדם לחברו, לא יעכב כלל את התשובה הרוחנית. וכיון שמבקשים לשוב אל ד' שבים. והאדם מתחדש כבריה חדשה. והציצים המעשיים, שצריכים לזירוז גדול לתקנם, יצפה עליהם תמיד לתקנם, ויסגל לעצמו מדת השפלות ביותר כ"ז שלא תקן איזה דבר בפועל, ממה שיש לו לתקן בדרך מעשי, וישתוקק לתקון השלם. וממילא יבא הדבר לידי כך שיעזרהו השי"ת לתקן הכל בפועל. אבל גם כשלא נזדמן לו עדיין התקון, בין מצד מניעות חיצוניות או מצד מניעות פנימיות, שעדיין אין רצונו תקיף כל כך, וההסכמה לדרכי התקונים המעשיים עדיין לא באה לו כהשלמה, מ"מ יאחז בתשובה הרוחנית בכל עז ואומץ, ויהיה תקיף בדעתו, שסוף כל סוף אחוז הוא בתשובה, שהיא ענין יקר מכל מה שבעולם, וירבה בתורה, במדות טובות, בחכמה ובהנהגה ישרה בכל מה דאפשר לו, וישפך שיחו בתפלה לפני קונו להוציא אל הפועל את חלקי התשובה שעדיין לא יצאו אל הפועל, בעבור עצמו ובעבור כלל ישראל ובעד כל העולם כולו ובעד התקון הכללי של השכינה, אור ד' בעולם, שיהיה בתכלית השלמות, וישתוקק שכל הנשמות תהיינה מתוקנות ונהנות מזיו השכינה, והכל ישבעו טוב ושפעת חיים.

 

 

 

מדברי הרב קוק נראה שהעצה שכדאי לך לאמץ עכשיו היא אכן לעזוב את זה לעת עתה.

להמשיך לרצות ולשאוף לכך, אולם לעסוק עכשיו בדברים שאתה כן מסוגל לתקן, וכן מסוגל להרים את עצמך בהן.

ואז תהיה בכלל בתנועה של תיקון, ומתוך כך בוודאי תמצא דרכים מתחדשות, מתוך עצמך ממש, להתמודד עם מה שלעת עתה אתה דוחה לזמן מה.

 

האם אתה יכול ללכת בדרך זו ?

 

כל טוב ושנה מתוקה

"