חיפוש

הרב יובל שרלו

שאלה

שלום לכב' הרב, במסגרת מניין החצרות לעיתים אני מוצא עמדה נוחה ומבודדת יחסית לפני ארון הקודש הנייד שעומד בחצר לצרכי התפילה האם יש בכך טעם לפגם שאני מתפלל שגבי אל הארון יצויין שכאשר יש קריאה בתורה אני מסתובב לכיוון הבעל הקורא רוב תודות

תשובה

שלום וברכה


שאלת הפניית הגב לארון הקודש תלויה כמובן בהקשר.

שהלוא רבני ישראל יושבים שפניהם אל הקהל, וגבם אל ארון הקודש.

נראה כי הדבר אפוא תלוי מאוד הן במגמה והן בשאלה החזותית.

אם המגמה שלך היא תפילה בכוונה גדולה יותר, ואם זה לא נראה כמי שאחוריו בכוונה מול ארון הקודש - הדבר מותר.

ברם, אם זה בולט מבחינה חזותית, ונראה כאילו אתה מתפלל לכיוון אחר - הדבר אסור.


כל טוב, ולוואי ותתקבלנה תפילותינו לרצון לפני אדון כל